Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2007

Final Fantasy

Final Fantasy a very good film with a lot of action.The graphics were very good.The story is nice, too.The sound effects were fantastic.I didn't like that the man died.I didn't like the monsters, either.They were badly designed.

Δεν υπάρχουν σχόλια: